Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế cử hành Tam nhật kính Thánh Giêrađô

 


Vào ngày 12, 13 và 16/10/2023 vừa qua, lúc 17h30, tại Đền Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 kỳ đồng, quận 3, Sài Gòn đã diễn ra giờ hành hương trong Tam nhật kính thánh Giêrađô Majella - tu sĩ DCCT, bổn mạnh các bà mẹ mang thai. Sau giờ hành hương do quý thầy Học viện hướng dẫn là thánh lễ đồng tế lúc 18:00. Tham dự Tam nhật có sự hiện của cha giám tỉnh, quý cha, quý thầy học viện, anh em Dự tập, Dự tu và đông đảo anh chị em tín hữu gần xa. Cuối thánh lễ các ngày là nghi thức làm phép bánh Giêrađô.

Trong ba ngày này, toàn thể cộng đoàn được chiêm ngắm khuôn mặt của thánh nhân qua ba chủ đề:

Ngày thứ nhất (12/10): Thánh Giêrađô loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa với tâm hồn của trẻ thơ yêu mến Chúa. Trong bài giảng lễ của cha Phaolô Ngô Văn Phi, chúng ta thấy Giêrađô yêu mến và khao khát trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Vì thế, Giêrađô đã mang lấy cả đời mình theo tinh thần đơn sơ, chân thành để loan báo Tin Mừng cho người khác.

Ngày thứ hai (13/10): Thánh Giêrađô loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa với tâm hồn của trẻ thơ yêu mến người nghèo bị bỏ rơi nhất. Trong bài chia sẻ của cha Anphongsô Lê Thiện Tâm, ta nhận ra hình ảnh của Giêrađô họa lại hình ảnh của Chúa Giêsu, Đấng đã đi, đã thấy, đã chạnh lòng thương mà loan báo Tin Mừng. Vì thế, ta thấy rằng đời tu sĩ của ngài là đời ra đi đến vơi những người nghèo khổ, bị bỏ rơi.

Ngày thứ ba (16/10) – chính ngày đại lễ mừng kính thánh Giêrađô: với chủ đề Thánh Giêrađô loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa với tâm hồn của trẻ thơ khiêm tốn - vâng phục Thánh ý Thiên Chúa. Trong bài giảng của cha Fx.Trần Văn Quảng, khi nói làm sao để vâng phục và khiêm tốn thì trong thời đại này, chúng ta phải có ơn Chúa như Giêrađô. Và cũng vì yêu thương người khác, chúng ta sẽ biết được thế nào là vâng phục để đem ơn cứu độ cho họ. Sau bài chia sẻ có nghi thức làm phép khăn thánh Giêrađô và chúc lành cho các bà mẹ mang thai. Cuối thánh lễ, cha phó giám tỉnh Giuse Đỗ Đình Tư thay mặt Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chúc mừng lễ thánh Giêrađô với toàn thể cộng đoàn.

Xin Chúa, ngang qua lời thánh Giêrađô chuyển cầu, chúc lành cho mỗi người để chúng ta yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn; đồng thời sẵn sàng đi đến với những người cần tình yêu, hi vọng để mang Ơn Cứu Chuộc chứa chan cho họ bằng một tình yêu vâng phục và khiêm tốn.

Phêrô Bá Minh Khang

Dự tu DCCT Sài Gòn.

 

 

Học viện Thánh Anphongsô