Theo Chúa (Sáng tác: LM. Thành Tâm, C.Ss.R. - Trình bày: Lumen Choir)

Nguồn: Kênh Youtube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Theo Chúa (St: Thành Tâm C.Ss.R.) - Lumen Choir

Học viện Thánh Anphongsô