Thánh Lễ tuyên lại lời Khấn Dòng và trao thừa tác vụ Đọc Sách cho các thầy sinh viên Học viện


Chiều thứ Ba ngày 27/12/2023, tại Học viện Thánh Anphongsô, Tu viện Mai Thôn thuộc Tỉnh DCCT Việt Nam, đã diễn ra Thánh Lễ tuyên lại lời khấn Dòng của 32 thầy sinh viên học viện. Cũng trong Thánh Lễ này, cha Giám tỉnh Tỉnh DCCT Việt Nam trao thừa tác vụ đọc sách cho 32 thầy cũng trong học viện Thánh Anphongsô.

Hiện diện trong Thánh Lễ có cha Giám Tỉnh Tỉnh Dòng CCT Việt Nam, Đaminh Nguyễn Đức Thông, chủ tế Thánh Lễ; cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, Tổng cố vấn Trung ương Dòng; cha Giám đốc học viện Thánh Anphongsô, Giuse Nguyễn Ngọc Bích; cùng quý cha trong Ban giám đốc học viện và một số cha trong Dòng.

Trong lời mở đầu Thánh Lễ, cha giám tỉnh Đaminh mời gọi quý cha, quý thầy, cách riêng quý thầy sẽ tuyên lại lời khấn Dòng khám phá lại tình yêu cá vị với Chúa Giêsu như thánh Gioan Tông Đồ mà hôm nay Hội Thánh mừng kính, để sống các lời khuyên phúc âm và bước theo sát Đức Kitô Cứu Thế.

Trong bài giảng lễ, cha Giám tỉnh nhấn mạnh một chiều kích quan trọng của đời sống thánh hiến đó là chết đi đối với thế gian để sống và hiến mình cho cho Đức Kitô. Ba lời khuyên phúc âm là việc chết đi với ham mê vật chất, tình cảm riêng và ý riêng để sống cho Chúa và hiến mình cho sứ vụ của Dòng. Để sống tốt ba lời khuyên phúc âm, mỗi tu sĩ cần phải có một đời sống cầu nguyện cách trung thành, và mỗi ngày làm cho việc cầu nguyện của mình thêm chất lượng, nếu không, tự sức chúng ta sẽ không đi trọn con đường thánh hiến.

Sau bài giảng là nghi thức tuyên lại lời khấn Dòng của 32 thầy trong học viện. Tiếp theo đó, cha Giám tỉnh Đaminh trao thừa tác vụ đọc sách cho cũng 32 thầy, trong đó có 20 thầy vừa tuyên lại lời khấn Dòng và 12 thầy đã khấn trọn đời.

Kết thúc Thánh Lễ, cha giám đốc học viện thánh Anphongsô cám ơn và chúc mừng Giáng Sinh đến cha Giám tỉnh, cha Tổng cố vấn trung ương Dòng cùng quý cha đã đến hiệp dâng Thánh Lễ và chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với học viện Thánh Anphongso.

Ban Truyền thông Học viện thánh Anphongsô

Thánh Lễ Tuyên Lại Lời Khấn Dòng và Trao Thừa Tác Vụ Đọc Sách cho các thầy sinh viên Học viện

Học viện Thánh Anphongsô