Cáo phó ông cố Phaolô Phạm Đình Mười, thân phụ thầy Phó tế Giuse Phạm Đình Cường, C.Ss.R.

 
Cáo phó ông cố Phaolô Phạm Đình Mười, thân phụ thầy Phó tế Giuse Phạm Đình Cường, CSsR.

Học viện Thánh Anphongsô