Đề tài Luận văn tốt nghiệp năm học 2023-2024


STT SINH VIÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN GIÁO SƯ HƯỚNG DẪN
Luca Trần Hoà Hiền, O.M.I. Vị thế Đức Maria vô nhiễm nguyên tội trong đời sống hiến sĩ Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.
Phaolô Nguyễn Văn Đức, A.A. Đại kết giữa Công Giáo và Tin Lành theo Công đồng Vaticanô II Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.
Phêrô Hoàng Văn Lượng, C.Ss.R. Việc soạn bài giảng và vấn đề chat GPT ngày nay Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.
Giuse Nguyễn Ngọc Thạch, C.Ss.R. “Kerygma” trong sức sống của Giáo Hội Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.
Giuse Phạm Văn Linh, C.Ss.R. Giáo hội đi giữa lòng thế giới Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.
Phanxicô Xaviê-Cần Nguyễn Công Giảng, O.Cist. Sám hối trong đời sống Kitô hữu Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.
Phaolô Đỗ Văn Hưng, O.M.I. Sự tham gia vào đời sống Giáo Hội của người giáo dân dưới ánh sáng của Công đồng Vaticanô II Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.
Giuse Bùi Phi Hùng, M.F. Đức Maria: mẫu gương niềm hy vọng Kitô giáo dưới ánh sáng của Công đồng Vatican II Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.
Phêrô Nguyễn Văn Hàn, C.Ss.R. Humanae vitae – thông điệp bảo vệ sự sống mang tính ngôn sứ của Đức Phaolô VI Cha Gioan B. Lê Đình Phương, C.Ss.R.
10  Gioan B. Hồ Thanh Dũng, C.Ss.R. Tìm hiểu luân lý tính dục trong hôn nhân Kitô giáo dưới nhãn quan thần học thân xác của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II Cha Gioan B. Lê Đình Phương, C.Ss.R.
11  Héribald Bùi Phúc An, C.S.F. Đức Maria: mẫu gương đời sống vâng phục trong đức tin Cha Gioan Bosco Nguyễn Hữu Thy, O.Cist
12  Phêrô Văn Phú Anh, C.Ss.R. Phụng vụ thánh nhạc tại Việt Nam dưới ánh sáng Công đồng Vaticanô II Cha Giuse Đỗ Đình Tư, C.Ss.R.
13  Giuse Phạm Ngọc Phú M.S.V. Sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể đối với người Kitô hữu Cha Giuse Nguyễn Đức Thắng, S.S.S.
14  Antôn Phạm Đức Mỹ, M.F. Quyền bính trong Dòng Tu qua Hiến pháp ba Hội Dòng Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R.
15  Antôn Nguyễn Văn Bính, C.Ss.R. Người giàu đón nhận Ơn Cứu Độ trong Tin Mừng Luca (Lc 19,1–10) Cha Giuse Nguyễn Văn Hội, C.Ss.R.
16  Anphongsô M. Chu Đình Nghĩa, Antôn Padua Cầu nguyện dưới ánh sáng Tin Mừng Mátthêu 6,5–15 liên hệ với đời sống thánh hiến Cha Giuse Phạm Đình Trí, C.Ss.R.
17  Antôn Nguyễn Đình Tiến, C.Ss.R. Hoà giải dưới ánh sáng Cl 1,15–20 Cha Giuse Phạm Đình Trí, C.Ss.R.
18  Gioan B. Đinh Dương Minh Quân, S.V.D. Mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô – Ngôi Lời nhập thể: linh đạo hội nhập văn hoá dưới ánh sáng bản văn Ga 1,14–18 Cha Giuse Phạm Đình Trí, C.Ss.R.
19  Giuse Hoàng Nguyên Anh Tài, C.S.J.B. “Ngày của Chúa”: một cách hiểu về sự công minh của Thiên Chúa và thái độ sống của người kitô hữu dưới ánh sáng của Rm 2,1–8. Cha Giuse Phạm Đình Trí, C.Ss.R.
20  Giuse Nguyễn Vũ Long, M.F. Đời sống và sứ vụ linh mục dưới ánh sáng của Thư Timôthê (1 Tm 5,17–25) Cha Giuse Phạm Đình Trí, C.Ss.R.
21  Phêrô Hoàng Đương, A.A. Thần học đảo chiều trong bài ca Magnificat (Lc 1,46–55) Cha Giuse Phạm Đình Trí, C.Ss.R.
22  Vinh Sơn Phaolô Nguyễn Văn Hoàng, O.Cist Mọi dân tộc sẽ đổ về Giêrusalem trong Is 2,1–5 Cha Giuse Phạm Đình Trí, C.Ss.R.
23  Giuse Nguyễn Văn Tuấn, C.P. Mầu nhiệm thương khó Chúa Giêsu dưới nhãn giới Tin Mừng Gioan 19,12–22.31–37 Cha Giuse Phạm Đình Trí, C.Ss.R.
24  Phaolô Đinh Tiến Dũng, C.Ss.R. Nhận biết và hy vọng nơi Đức Kitô dưới ánh sáng của Thư Philipphê (Pl 3,10–11) Cha Giuse Phạm Đình Trí, C.Ss.R.
25  Phêrô Ngô Văn Báu, C.Ss.R. Chúa Giêsu đối diện với cuộc thương khó dưới ánh sáng của Tin Mừng Máccô 14,32–42 Cha Giuse Phạm Đình Trí, C.Ss.R.
26  Gioan B. Nguyễn Văn Tình, M.F. Các cơn cám dỗ của Đức Giêsu theo Luca 4,1–13 áp dụng vào đời sống thánh hiến theo gương mẫu của Đức Giêsu Cha Mátthêu Vũ Văn Lượng, O.P.
27  Gioan B. Lâm Tín Vũ, C.Ss.R. Đối thoại với anh em Phật giáo Hoà Hảo trong việc canh tân sứ vụ loan báo Tin Mừng hiện nay tại miền Tây Nam Bộ Việt Nam Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm, C.Ss.R.
28  Vinh Sơn Trần Văn Cảm, C.Ss.R. Sứ vụ Phúc Âm hoá cho người Dao vùng núi Bắc Bộ dưới ánh sáng Công đồng Vatican II Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm, C.Ss.R.
29  Giuse Lê Minh Phong, C.Ss.R. Sứ vụ loan báo Tin Mừng cho người Mường tại giáo phận Hưng Hoá trong bối cảnh hiện nay Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm, C.Ss.R.
30  Antôn Phạm Văn Nam, C.S.J.B. Chân dung người môn đệ Đức Giêsu dưới ánh sáng Tin Mừng Máccô (Mc 3,13–19) Cha Vinh Sơn Phạm Cao Quý, C.Ss.R.
31  Phêrô Nguyễn Văn Ba, M.F. Ý nghĩa của Đền thờ trong ánh sáng Tin Mừng Máccô (Mc 11,12–16) Cha Vinh Sơn Phạm Cao Quý, C.Ss.R.


Học viện Thánh Anphongsô