Thư mời Hội thảo chuyên đề Triết học

Con người là loài sở hữu một năng lực rất lớn của sự tự kiến tạo mình mà với điều đó nó có khả năng đối diện với hoàn cảnh và điều khiển chính mình cách tự do trong những môi trường sống đa dạng. Theo ý nghĩa này, con người là loài biết “thăng hoa”, hay nói đúng hơn, dấn thân để thăng hoa bản chất tự nhiên của mình. Nhưng cũng chính với năng lực này, con người bị đặt trước những thách đố hiện sinh và gay go của đời mình.

Nói cách khác, không chỉ sống kiểu tự nhiên tự phát như cây cỏ muông thú, con người còn phải sống có ý nghĩa: sống tròn nhất có thể phẩm chất và giá trị của hiện hữu mình. Chính khi tìm được ý nghĩa và xác định được mục đích sống, con người mới sống đích thật sự sống mình. Với khao khát tìm lại khuôn mặt đích thật của hiện hữu mình, chúng ta cùng nêu lên một vài thực trạng của con người ngày nay và thử đề nghị vài nền tảng và cách thức khả dĩ cho việc kiến tạo một con người chân thực.

Về đề tài này, nhiều triết gia và tư tưởng gia đã luận bàn khá chi tiết. Xét về tính sâu sắc cũng như hiện sinh, chúng tôi được gợi hứng bởi một vài tác giả qua một số tác phẩm cụ thể:

Eckhart Tolle, A New Earth: Awakening to your life’s purpose, 2005; [Bản Việt ngữ của Đỗ Tâm Tuy, Thức tỉnh mục đích sống, Nxb. Trẻ, TP. HCM 2011].

Viktor Frankl, Man’s Search for Meaning, 1946; [Bản Việt ngữ của Thanh Thảo Giang Thủy Ngọc Hân, Đi tìm lẽ sống, Nxb. Tổng Hợp, TP. HCM 2022].

ĐGH Phanxicô, Holy, not worldly. God’s Grace Saves Us from Interior Corruption, 2023; [Bản Việt ngữ của Lm. Đaminh Nguyễn Đức Thông, CSsR., Thánh thiện chứ không trần tục…, Nxb. Đồng Nai, Đồng Nai 2024].

Gabriel Marcel qua một số tác phẩm của ông: Du refus à l’inocation, Le mystère de l’être, Homo viator, Les hommes contre l’humain.

 

DÀN BÀI THUYẾT TRÌNH

Dẫn nhập

1. Thực trạng con người ngày nay

1.1 Sống bằng cái ngoài mình

1.2 Mặt trái của tính hiện đại

2. Nền tảng kiến tạo con người

2.1 Mục đích sống

2.2 Ý nghĩa cuộc đời

3. Kiến tạo mình cách chân thực

3.1 Nội tâm hóa hiện hữu – biết mình

3.2 Sự tin tưởng

3.3 Dấn thân và trách nhiệm

Kết: Sống siêu nhiên giữa đời tự nhiên 

Học viện Thánh Anphongsô