Nghi thức tuyên xưng đức tin và trao thừa tác vụ giúp lễ - Học viện thánh Anphongsô

Vào lúc 16:30 ngày 23/6/2024, tại nhà nguyện Học viện thánh Anphongsô, Cha Giám tỉnh Đa Minh Nguyễn Đức Thông đã chủ sự thánh lễ tuyên xưng đức tin của 13 thầy chuẩn bị chức thánh Phó tế và trao tác vụ Giúp lễ cho 13 thầy Học viện thuộc lớp Khấn năm 2019.

Nghi thức tuyên xưng đức tin và trao thừa tác vụ giúp lễ
Cha Giám tỉnh, Quý cha ban Giám Đốc cùng quý thầy ứng viên Phó tế...
Nghi thức tuyên xưng đức tin và trao thừa tác vụ giúp lễ
... và quý thầy lãnh tác vụ giúp lễ

Mở đầu Thánh lễ, Cha Giám đốc Giuse Nguyễn Ngọc Bích hân hoan chào đón Cha Giám tỉnh và giới thiệu 26 anh em sẽ lãnh nhận các thừa tác vụ hôm nay. Trong bài giảng lễ, Cha Giám tỉnh dựa vào xác tín cũng như kinh nghiệm đức tin của thánh Phaolô trong bài đọc 2 (2Cr 5,14-17) để mời gọi anh em với tư cách là tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế hãy trở nên khí cụ sắc bén trong tay Thiên Chúa để chia sẻ quyền cai quan vũ trụ với Chúa và làm cho muôn thụ tạo được sinh sôi nảy nở. Để có thể thi hành nhiệm vụ đó, trước hết, anh em hãy để cho tình yêu Chúa Kitô chiếm đoạt và coi mọi sự là rác rưởi, là phân bón so với mối lợi tuyệt vời là Đức Giêsu Kitô (x. Pl 3,7-9). Thứ đến, anh em hãy coi như mình đã chết đối với tội lỗi mà nay sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Sau cùng, anh em hãy mặc lấy con người mới theo hình ảnh của Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Chỉ khi sống như thế, anh em mới có khả năng can đảm lãnh nhận và thi hành sứ vụ Chúa trao, ngõ hầu làm cho mọi loài thụ tạo được triển nở và lớn lên trong ân sủng Chúa.

Nghi thức tuyên xưng đức tin và trao thừa tác vụ giúp lễ

Kết thúc Thánh lễ, Cha Giám tỉnh đại diện cho Tỉnh Dòng cảm ơn sự quảng đại đáp trả của anh em để trở nên tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế và cầu chúc cho anh em luôn mạnh mẽ, hăng say và nhiệt thành với sứ vụ để mang Tin mừng Cứu độ đến cho mọi người, đặc biệt là người nghèo khổ, tất bạt nhất.

Sau Thánh lễ, tất cả quý Cha và anh em quy tụ bên nhau trong bữa cơm huynh đệ thân mật. Trong bầu khí tình gia đình hôm nay, quý thầy Phó tế chuyển tiếp cũng muốn diễn tả lòng tri ân đối với các thành viên trong Học viện sau 8 năm cùng cầu nguyện, học tập, lao động và mục vụ với nhau. Giờ đây, quý thầy sắp bước vào môi trường thi hành sứ vụ mà Chúa trao phó ngang qua Mẹ Nhà Dòng. Xin Chúa chúc lành và đồng hành với quý thầy để làm cho Danh Cha được cả sáng, Nước Cha được trị đến và Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Một số hình ảnh

Nghi thức tuyên xưng đức tin và trao thừa tác vụ giúp lễ
Nghi thức tuyên xưng đức tin và trao thừa tác vụ giúp lễ
Nghi thức trao tác vụ giúp lễ
Nghi thức tuyên xưng đức tin và trao thừa tác vụ giúp lễ
Nghi thức tuyên xưng đức tin và trao thừa tác vụ giúp lễ
Nghi thức tuyên xưng đức tin
Nghi thức tuyên xưng đức tin và trao thừa tác vụ giúp lễ

Ban Truyền thông Học viện thánh Anphongsô

Nghi thức tuyên xưng đức tin và trao thừa tác vụ giúp lễ

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô