Thánh Lễ truyền chức Phó tế và Linh mục: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam | 08:30 - 03/07/2024Thánh Lễ truyền chức Phó tế và Linh mục: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam | 08:30 - 03/07/2024

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô