Thánh Lễ truyền chức Linh mục & Phó tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

             Sáng ngày 03 tháng 07 năm 2024,  tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh đã truyền chức phó tế cho 13 tu sĩ và truyền chức linh mục cho 12 thầy Phó tế thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Cùng đồng tế với Đức Louis có cha Giám tỉnh, cha Phó Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cha Tổng Đại diện Giáo phận Vinh cùng nhiều linh mục trong và ngoài Hội Dòng. Bên cạnh đó, có đông đảo anh chị em giáo dân và người thân của các tiến chức từ khắp nơi về tham dự Thánh lễ trọng thể này.

Từ rất sớm quý thân nhân và bạn hữu của các tiến chức đã quy tụ về rất đông để tham dự Thánh lễ truyền chức và cầu nguyện cho các tiến chức. Trong đó có những anh chị em đồng bào Tây Nguyên với trang phục truyền thống đã làm cho bầu khí thêm sinh động.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Louis nhấn mạnh đến vai trò của người linh mục trong Hội Thánh. Ơn gọi của anh em tân chức hôm nay đã được Thiên Chúa chọn gọi ngay từ trong lòng mẹ, mầu nhiệm về ơn gọi thuộc về Thiên Chúa chứ không thuộc về loài người. Anh em được chọn làm linh mục, nghĩa là làm người đại diện của Chúa, nói lời của Chúa cho dân và để hướng dẫn dân Chúa trong tâm thái của người phục vụ. Ơn gọi của anh em là ơn gọi cho Hội Thánh, để cho dân Chúa được phát triển trong thế gian. Trong lời nhắn nhủ sau cùng, Đức Giám mục cũng mời gọi các tân chức hôm nay: hãy sống gắn bó với Chúa, thường xuyên đọc Lời Chúa và suy gẫm để sống và thực hành lời mình rao giảng. Anh em là hạt giống như Chúa Giêsu, gieo xuống đất và chấp nhận chết đi để sinh được nhiều hoa trái cho Chúa.

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Kết thúc Thánh lễ, Cha Giám tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông đại diện nhà Dòng có đôi lời cảm ơn Đức cha Louis đã nhận lời đến chủ tế Thánh lễ Truyền chức Linh mục và Phó tế cho quý thầy Dòng Chúa Cứu Thế. Cha Giám Tỉnh cũng gửi lời cảm ơn sự hiện diện của cha Tổng Đại diện của Giáo phận Vinh, quý cha nghĩa phụ và quý cha khách; quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố của các tân chức, cùng quý cộng đoàn dân Chúa, đã đến hiệp thông và cầu nguyện cho các tân chức.

* Một số hình ảnh:

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Ban truyền thông học viện thánh Anphongsô

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế 2024 - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô