Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu và tuyên khấn trọn đời Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2024

Vào lúc 8g30 sáng, ngày 02 tháng 07 năm 2024, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, 12 thầy đã tuyên khấn trọn đời và 10 tập sinh đã tuyên khấn lần đầu trong Dòng Chúa Cứu Thế.

Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu và tuyên khấn trọn đời Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2024

Từ đây, quý thầy tuyên khấn lần đầu chính thức trở nên tu sĩ  thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, cũng như quý thầy khấn trọn đời xác tín mạnh mẽ hơn căn tính thừa sai. Đây là hồng ân lớn lao Thiên Chúa ban cho nhà Dòng, cho các khấn sinh cũng như gia đình của các khấn sinh. Cha Bề trên Giám tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông chủ tế thánh lễ khấn dòng, đồng tế với ngài có đông đảo quý cha từ khắp mọi miền đất nước trở về. Hiệp thông trong Thánh lễ cũng có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, gia đình, bạn bè thân hữu gần xa của các tân khấn sinh.

Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu và tuyên khấn trọn đời Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2024
Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu và tuyên khấn trọn đời Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2024

Trong bài giảng lễ, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám đốc Học viện Dòng Chúa Cứu Thế đã nhấn mạnh đến vai trò chứng nhân của các tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế. Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế như là chứng nhân cho Thiên Chúa, mang hy vọng đến cho thế giới, một thế giới đang bị tổn thương nghiêm trọng và dường như đang thất vọng. Để được như vậy, các tu sĩ phải theo sát Đức Kitô Cứu Thế bằng việc loan báo Tin Mừng cho thế giới và cập nhật những phương thế mới cho sứ vụ trong thời đại hôm nay. Hành trình bước theo Đức Kitô là một hành trình đầy niềm vui và hy vọng, tuy nhiên nó cũng đầy thử thách và khó khăn.

Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu và tuyên khấn trọn đời Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2024
Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu và tuyên khấn trọn đời Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2024
Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu và tuyên khấn trọn đời Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2024
Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu và tuyên khấn trọn đời Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2024
Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu và tuyên khấn trọn đời Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2024
Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu và tuyên khấn trọn đời Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2024
Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu và tuyên khấn trọn đời Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2024
Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu và tuyên khấn trọn đời Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2024
Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu và tuyên khấn trọn đời Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2024

Trong niềm tạ ơn với Nhà Dòng, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho quý thầy được trung thành với ơn gọi và sứ vụ của Hội Thánh. Đồng thời qua thánh lễ tuyên khấn này, chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta cũng biết trở nên những chứng nhân hy vọng cho thế giới hôm nay.

Ban truyền thông Học viện Thánh Anphongsô

Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu và tuyên khấn trọn đời Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2024

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô