Học viện Thánh Anphongsô

Hoan Ca Cứu Thế

Nhạc sinh hoạt - Lm Yuse Tiến Lộc

Hoàng Mai An 8-2-2023
Linh mục Yuse Tiến Lộc, Dòng Chúa Cứu Thế Nhạc sinh hoạt - Lm Yuse Tiến Lộc   

Tuyển tập "Hoan Ca Cứu Thế"

FX-Kính, C.Ss.R 5-11-2021

"CỨU THẾ HÀNH KHÚC"

FX-Kính, C.Ss.R 2-11-2021

Passio, Exsultet (audio)

Unknown 1-4-2021

Học viện Thánh Anphongsô, Học viện Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, Hoc vien Anphongso

Học viện Thánh Anphongsô