Exsultet - Công bố Tin Mừng Phục Sinh (Nhạc: Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn)

"Exsultet - Công bố Tin Mừng Phục Sinh"

Nhạc: Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.
Trình bày: Quý Thầy Học viện thánh Anphongsô - DCCT Việt Nam.Học viện Thánh Anphongsô