Đàng Thánh Giá, Passio, Exsultet và Nghi thức Tuần Thánh

[tab] [content title="Đàng Thánh Giá"]

14 Chặng Đàng Thánh Giá - do Thánh Anphongsô biên soạn

Học viện Thánh Anphongsô 1-8-2022
ĐÀNG THÁNH GIÁ(do thánh Anphong soạn)- Đọc hoặc hát Kinh Chúa Thánh Thần.- Đọc Kinh Ăn năn tội.- Đọc chung: Lạy Đức Chúa Giêsu, khi Chúa đi chịu chết ...

Đàng Thánh Giá theo Thánh Kinh

Học viện Thánh Anphongsô 31-7-2022

Ngắm Đàng Thánh Giá (cung miền Bắc)

Học viện Thánh Anphongsô 30-7-2022

Gẫm Đàng Thánh Giá (cung miền Nam)

Học viện Thánh Anphongsô 29-7-2022
[/content] [content title="Ngắm 15 Sự Thương Khó"]updating[/content] [content title="Passio, Exsultet"]

Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Mathêu

Học viện Thánh Anphongsô 9-4-2022
.youtubecontainer { position: relative; width: 100%; overflow: hidden; padding-top: 56.25%; /* 16:9 Aspect Ratio */ } .responsive-iframe { ...
[/content] [content title="Nghi thức Tuần Thánh"]

Nghi thức Tuần Thánh

Học viện Thánh Anphongsô 1-8-2022
Dẫn Lễ Tuần Thánh Bài Thương khó & Exsultet  Đàng Thánh Giá (do thánh Anphongsô soạn)
[/content][/tab]
Đàng Thánh Giá, Passio, Exsultet và Nghi thức Tuần Thánh
Labels:
Học viện Thánh Anphongsô