Cửu Nhật Kinh Nguyện

[tab] [content title="Kính Chúa"]

Tuần Cửu Nhật cầu xin Đức Chúa Cha

Học viện Thánh Anphongsô 1-1-2022
Tuần Cửu NhậtCầu Xin Đức Chúa Cha(của Mẹ Eugenia)"Nhờ Người, với Người, và trong Người Thiên Chúa là Cha tôi”.Lạy Cha trên trời của con, thật ngọ...

Tuần Cửu Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót

Học viện Thánh Anphongsô 1-6-2020
[/content] [content title="Kính Mẹ"]

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Học viện Thánh Anphongsô 27-6-2022
I. KINH MỞ ĐẦULạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ Mẹ đầy lòng nhân lành khuyên mời chúng con,/ thì chúng con hết lòng trìu mến vâng lời chạy đế...
[/content] [content title="Kính các Thánh"]updating[/content] [/tab]
Labels:
Học viện Thánh Anphongsô