QUY CHẾ ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN THÁNH ANPHONGSÔ

Về việc tham dự lớp học và thi cử; tổ chức thi; xử lý vi phạm nội quy thi; việc học tập và nghiên cứu; việc sử dụng Thư viện; xét và công nhận tốt nghiệp; kỳ thi tuyển sinh hằng năm.


Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế, Hoc vien Dong Chua Cuu The, St. Alphonsus Theologate of Viet Nam,

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô